A fényképezőgépek technikai fejlődését bemutató magán múzeum kerül kialakításra, közösségi összefogással.

A cél, folyamatában bemutatni azokat a gépeket illetve eszözöket amelyek itt kézzelfoghatóak, megtekinthetőek és reprezentálják ezt a folyamatot. A teljes kolleció több mint 350 fényképezőgépet tartalmaz. Tájékoztató adatlapok a gépekhez a jeletőségük kiemelésével, prospektusok, fényképek és technikai leírások nyomtatott anyagban valamint számtalan, számítógépen megtekinthető kigyűjtott és rendszerezett anyag elérhető. Kezelési utasítások, javítási kézikönyvek, oktatási anyagok is megtalálhatók. 

Jelenleg a múzeum kialakításához szükséges anyagi fedezet hiánya is gondot okoz, bár az ehhez szükséges építészet tervek már rendelkezésre állnak.

Várható nyitás 2023.? évben. Sajnos a pandémia miatt már csúszott három évet, reméljük idén megnyithatjuk. Közben bővült a kollekció is, pontosabb képet adva a fejlődésről.

A private museum will be set up to showcase the technical development of the cameras, with community collaboration.

The main goal is to present the machines and units that are tangible, viewed and represented in this process. Complete collection contains more than 350 cameras. Information data sheets for machines by highlighting their signaling, prospects, photos and technical descriptions in print material, and countless computers can be viewed and systematized. You can also find management instructions, repair manuals, and educational materials.

Currently, the lack of financial coverage needed to create a museum is also a problem, although the architecture plans for this are already available.

Expected opening in 2023.? Unfortunately, due to the pandemic it has been slipping for three years, we hope to open this year. In the meantime, the collection has also expanded, giving a more accurate picture of the development.

Zenza Bronica
Zenza Bronica
Leica Digilux 1
Leica Digilux 1
Minolta 110 Zoom SLR
Minolta 110 Zoom SLR
Minolta 110 Zoom SLR
Minolta 110 Zoom SLR
Minolta 110 Zoom SLR
Minolta 110 Zoom SLR
Minox C dobozzal
Minox C dobozzal
Minox C dobozzal
Minox C dobozzal
Minox C dobozzal
Minox C dobozzal
Museum plan
Museum plan
Museum plan
Museum plan
Museum plan
Museum plan
Museum plan
Museum plan

Tartalomjegyzék / Menu

Előlap                                                                                                                                           Front page

Gépbemutató                                                                                                                                         Intro 

Brosúrák                                                                                                                                        Brochores

Gépismertetők                                                                                                                              Guidebook

Kapcsolat és géplista                                                                                                 Link and machine list

Kezelési utasítás (Metz vaku)                                                                                User guide (Metz flash)


Belépés a fenti menüsoron!  Entry to the above menu bar!